Tiedote Sito Oy:n ja Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n yhteistyösopimuksesta

Infran, liikenteen, logistiikan, maankäytön, ympäristön ja digitaalisten palveluiden moniosaajayritys Sito Oy sekä julkisiin hankintoihin ja sopimuksiin erikoistunut Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy ovat 29.4.2015 solmineet yhteistyösopimuksen asiantuntijapalveluiden tuottamisesta.

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on tarjota asiakkaillemme korkealaatuista substanssi- ja oikeudellista asiantuntemusta sekä yhdistää vahvojen sopimusosapuolten syvällinen alan tuntemus.

”Sito Oy on meille alan vahvana substanssiosaajana strategisesti tärkeä yhteistyökumppani”, kertoo Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n toimitusjohtaja Valtteri Nieminen.

”Yhdistämällä yhtiöidemme ydinosaaminen ja referenssimme infrahankintojen alalla sekä muilla osaamisalueillamme vahvistamme entisestään asemiamme markkinoilla”, toteaa toimialajohtaja Petri Launonen Sito Oy:stä.

Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy on maan suurin julkisiin hankintoihin keskittynyt asianajotoimisto, jolla on toimipisteet Helsingissä ja Lontoossa.

Sito Oy on lähes 500 asiantuntijan moniosaajayritys, joka toimii kaikkialla Suomessa.

Lisätietoja antavat:

toimitusjohtaja Valtteri Nieminen, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy, puh. +358 40 7771 784 ja

toimialajohtaja Petri Launonen, Sito Oy, puh. +358 20 747 6744