Terveydenhuollon monimutkaiset laitehankinnat: huomio vertailuperusteisiin!

Valittaja esitti, että tarjousten vertailu on ollut virheellinen mm. tietokannan laajuuden osalta. Tarjouspyynnön mukaan vertailtiin tarjoushetkellä voimassaolevaa laitteen tietokantaa. Valittaja oli ilmoittanut laitteessaan olevan kaksi eri tietokantaa. Lisäksi voittanut tarjoaja oli saanut yhden pisteen valittajaa enemmän maantieteellisen laajuuden osalta.

 

Markkinaoikeus totesi, että vertailussa tarjouspyynnön sanamuodon mukaan tarjoajat ovat voineet päätellä, että vertailussa otetaan huomioon vain yhden tietokannan laajuus, ja maantieteellisen laajuuden osalta laajemman alueen kattavalle tarjoukselle oli voinut antaa lisäpisteen.

 

Lisäksi valittaja oli esittänyt, että sille oli virheellisesti annettu liian vähän pisteitä laitteiston liitettävyydestä. Valittaja oli liitettävyyden osalta viitannut omiin laitteisiinsa. Sen sijaan voittanut tarjoaja oli ilmoittanut useita eri yhteensopivuuksia, ja maininnut nämä tarjouksessaan. Markkinaoikeuden mukaan voittaneen tarjoajan tarjouksessa oli ilmoitettu suurempi määrä erilaisia yhteensopivia laitteita eikä hankintayksikkö ollut menetellyt pisteytyksessä virheellisesti.