Tarjouksen parantaminen ei ole sallittua

– Hankintayksikkö voi poikkeuksellisesti varata tarjoajalle tilaisuuden korjata tai täydentää tarjoustaan edellyttäen, ettei se vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua.
– Menettely ei saa johtaa siihen, että tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.
– Esim. MAO:72/13, koulurakennuksen uudisrakennus- ja saneerausurakka, 2,1 milj. €. Voittaneen X Ab:n antama tarjous ei ole sisältänyt hankinnan kohteeseen kuulunutta massanvaihtoa, mikä on tullut ilmi hankintayksikön neuvoteltua halvimman tarjouksen antaneen X Ab:n kanssa. X Ab:n edustaja on neuvotteluissa ilmoittanut, että yhtiölle toimitetuissa tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ollut mukana ohjeita massanvaihdon toteuttamisesta, eikä yhtiö ole ollut tietoinen siitä, että urakkaan on kuulunut massanvaihto. X Ab:n korjattua tarjouksensa sen tarjoushinta on noussut 81.000 eurolla. Hankintayksikön mukaan X Ab:lla ei ole ollut tietoa muiden tarjoajien tarjoushinnoista antaessaan täydennetyn tarjouksensa.
– Kun otetaan huomioon, että tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta, hankintayksikkö ei ole vaarantanut tarjoajien tasapuolista kohtelua antaessaan X Ab:lle mahdollisuuden tarjouksen täydentämiseen. X Ab:n tarjouksen täydentäminen ei ole myöskään merkinnyt kiellettyä tarjouksen parantamista. Hankintayksikkö ei ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti valitessaan halvimman tarjouksen antaneen X Ab:n tarjouksen.