Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta nollahinnoittelun perusteella (MAO 319/13)

Markkinaoikeuden ratkaisussa MAO 319/13 oli kyse moottoritien rakennussuunnitelman laadintaa koskevasta hankinnasta. Valittajan tarjous oli suljettu tarjouskilpailusta, kun tämä oli hinnoitellut osan tarjouksessa antamistaan yksikköhinnoista nollaksi.

Tarjouspyynnössä hintojen ilmoittamista koskevat ehdot oli selitetty yksiselitteisesti ja tarjouspyynnön mukaan puutteelliset tarjoukset hylätään. Kaikki muut tarjoajat olivat jättäneet tarjouksensa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Markkinaoikeus (MAO) totesi, että valittajan tarjous on ollut puutteellinen kyseisten nollaksi hinnoiteltujen yksikköhintojen osalta, ja tarjous on siten ollut tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikkö on selkeästi tarjouspyynnössään ilmoittanut, että puutteelliset tarjoukset hylätään. Koska valittajan tarjous ei ole sisältänyt kaikkia edellytettyjä yksikköhintoja, joiden perusteella kokonaishinta oli laskettu ja hintavertailu tehty, on tarjouksen puutteellisuudessa ollut kyse tarjousten sisältöön ja vertailukelpoisuuteen liittyvästä seikasta. Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö ei ollut menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.