Rakentamisen kuukausi-ilmoitukset

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta (92/2012) astui voimaan 1.7.2014. Verottajalle on tullut 1.7.2014 alkaen tullut ilmoittaa tiedot rakennusurakoista sekä yhteisellä työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Ilmoitusvelvollisuus ja annettavat tiedot kohdistuvat paitsi rakennustyömaalla tapahtuvaan rakentamiseen, myös korjauksiin ja kunnossapitoon liittyvään toimintaan sekä tällaista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja työntekijöihin.

Uusi laki pitää sisällään lukuisia tulkinnanvaraisia kysymyksiä, ja sen soveltaminen käytännön elämän tilanteisiin on aiheuttanut paljon erilaisia tulkintaongelmia rakennusalalla toimivien yritysten keskuudessa. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä yrityksen maksettavaksi saattaa langeta maksimissaan jopa 15 000 euron laiminlyöntimaksu toimenpidettä kohden kuukaudessa. Uudistuksella on vaikutuksia myös isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden toimintaan.

Käytännönläheinen koulutuksemme antaa eväät ilmoitusmenettelyn täyttämiseksi! Hankintajuristien tehopaketti tukee tilaajan ostajia, taloushallintoa ja henkilöstöhallintoa uudistuksen seurausten hallinnassa. Koulutuksemme aiheina ovat mm.

  • Mitkä kaikki sopimukset kuuluvat kuukausi-ilmoituksen piiriin?
  • Rakentamisen laaja käsite
  • Yhteisen työmaan käsite
  • Urakkasopimusten ilmoittamisvelvoite
  • Työntekijöitä koskeva ilmoittamisvelvoite
  • Laiminlyönnin seuraamukset
  • Käytännön vinkit ilmoitusvelvollisuuden hallintaan

Valitse Sinulle sopiva päivä ja ilmoittaudu mukaan tapahtuman omilta sivuilta!

28.1. Helsinki

18.2. Helsinki

26.3. Helsinki