Pitkään jatkuva ärsytysyskä ja asiantuntijalausunnon korvaaminen

A oli vuodesta 2008 alkaen tehnyt pesutöitä bioetanolitehtaalla, jossa valmistettiin jätetaikinasta käymismenetelmällä bioetanolia. Voimakasta endotoksiinille altistumista oli tapahtunut ajalla 6.9 – 8.9.2010, jolloin A oli pessyt taikinajätettä puretusta lattiarakenteesta. Hänellä oli ollut aktiivihiilisuodattimella varustettu hengityssuojain. Vakuutusyhtiö suoritti A:lle endotoksiinialtistuksen aiheuttaman astman perusteella tapaturmavakuutuslain mukaista päivärahaa ja tapaturmaeläkettä ajalta 17.9.2010 – 31.10.2012. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei työkyvyttömyys enää 31.10.2012 jälkeen johtunut ammattitaudista. KKO:ssa oli ratkaistavana (KKO:2015:101), oliko A:n ärsytysyskä todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut endotoksiinialtistuksesta hänen työssään.

KKO:n pyytämässä sairaanhoitopiirin antamassa asiantuntijalausunnossa A:n oireiden ja tutkimustulosten oli aluksi todettu parantuneen, mutta hänelle oli jäänyt yskä- ja hengenahdistusoireilu, jota ei ollut lääkityksellä saatu hallintaan. Työhön paluu tai ammatillinen kuntoutus eivät olleet onnistuneet. Lausunnossa todettiin, että yskä oli todennäköisesti alun perin ollut seurausta altistuksen perusteella korvatusta ammattiastmasta.

Yskä oli kuitenkin jatkunut intensiivisenä ja pitkäaikaisena, vaikka endotoksiinialtistus oli ollut poissa. Muuta yksittäistä hoidettavaa syytä yskälle ei löytynyt. Lausunnossa päädyttiin pitämään yskän alkuperäisenä pääasiallisena syynä altistumista endotoksiinille. KKO katsoi näytetyksi, että A:n pitkittynyt voimakas ärsytysyskä oli työssä todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut voimakkaasta endotoksiinialtistuksesta. Ärsytysyskä oli siten ammattitautilain nojalla korvattava ammattitautina. Vakuutusyhtiö määrättiin suorittamaan A:lle lainmukainen korvaus myös 31.10.2012 jälkeen.

Sairaanhoitopiiri vaati, että hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan asiantuntijalausunnon antamisesta aiheutuneet kulut. KKO totesi, että oikeudenkäymiskaaren mukaan asiantuntijalla on oikeus saada kohtuullinen palkkio työstään ja ajanhukasta sekä korvaus tarpeellisista kuluistaan. Jos lausunnon on antanut mm. viranomainen, joka on määrätty antamaan lausuntoja kyseessä olevalta alalta, suoritetaan palkkio ja korvaus vain, mikäli siitä on erikseen määrätty. Sairaanhoitopiiri viittasi yhtymähallintonsa yleispäätökseen, jossa on määritelty asiantuntijalle lausunnon antamisesta maksettava palkkio. KKO totesi, ettei sairaanhoitopiirin sisäinen päätös ole laissa tarkoitettu määräys, jonka perusteella sairaanhoitopiiri olisi oikeutettu korvaukseen lausunnosta. Lisäksi sairaanhoitopiiri oli antanut lausuntonsa viranomaisena, joten sillä ei ollut oikeutta korvaukseen.