Valtteri Nieminen
OTK, HTM, Toimitusjohtaja, asianajaja

+358 40 7771 784

Voit myös jättää Valtterille soittopyynnön ottamalla yhteyttä toimistoon, puh. 0400 383 842.

Valtterilla on poikkeuksellisen laaja kokemus julkisista hankinnoista ja kilpailuoikeudesta. Valtteri avustaa jatkuvasti hankintayksikköjä arvoltaan merkittävissä hankintalain ja erityisalojen hankintalain mukaisissa hankintaprosesseissa. Lisäksi hän toimii asiamiehenä riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa. Valtteri on myös pidetty julkisten hankintojen ja sopimusoikeuden kouluttaja.

Aikaisemmin hän on työskennellyt Specialist counselina (Public Procurement & Competition law) asianajotoimistoissa, tutkijana ja ylitarkastajana työministeriössä sekä erityisasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa, jossa hän on muun ohella toiminut hankintatoimen ohjaamistehtävissä, valtiontukia koskevissa asiantuntijatehtävissä sekä säädösvalmistelutehtävissä. Valtteri on toiminut asiantuntijana muuan muassa julkisiin hankintoihin, oikeusturvaan sekä valtionavustuksiin liittyvissä lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissa.

Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti