Perhevapaan aikana käytävät YT-neuvottelut

Oma kysymyksensä on se, milloin mahdolliset yt-neuvottelut tulee käydä, jos työnantaja on aikeissa päättää perhevapaalla olevan työntekijän työsuhteen. Korkein oikeus on tältä osin todennut ratkaisussaan KKO:2009:72, että perhevapaan aikainen irtisanomiskielto ei sen tarkoitus huomioon ottaen sellaisenaan estä yhteistoimintaneuvottelujen käymistä perhevapaan aikana.

Tapauksessa oli kyse yhtiöstä, jossa oli syksyllä 1998 käyty yt-neuvottelut, jotka johtivat työyksikön lopettamiseen, ja sen työntekijöiden irtisanomiseen. Yksikössä työskennellyt, hoitovapaalla tuolloin ollut työntekijä palasi töihin perhevapaansa päättymisen jälkeen syksyllä 2002, jolloin hänen työsopimuksensa irtisanottiin yt-neuvotteluissa esillä olleilla tuotannollisilla syillä. KKO katsoi, ettei yhtiö ollut rikkonut neuvotteluvelvollisuuttaan.