Julkiset hankinnat ja PPP

Toimistomme julkisten hankintojen praktiikka on yksi Suomen johtavia. Avustamme hankintayksiköitä hankintaprosessien toteuttamisessa. Laadimme hankintayksikön puolesta kaikki julkisen hankintaprosessin asiakirjat. Annamme lausuntoja hankintayksiköille julkisiin hankintoihin liittyvistä oikeudellisista ongelmakohdista sekä laadimme malliasiakirjoja ja ohjeita julkisten hankintojen ja hankintastrategioiden toteuttamiseksi. Toimistomme on tunnettu elinkaarihankkeisiin liittyvästä osaamisestaan.

Tarjoajia avustamme tarjousten laadinnassa julkisiin tarjouskilpailuihin.

Avustamme asiakkaitamme markkinaoikeudessa ja KHO:ssa valitusprosesseissa sekä yleisissä tuomioistuimissa vahingonkorvausprosesseissa. Julkisiin hankintoihin liittyvä koulutustoimintamme on laajaa. Asianajotoimistomme järjestää sekä avoimia koulutuksia että organisaatiokohtaisia tilauskoulutuksia.

Toimistomme lakimiehet ovat osallistuneet laajasti myös lakien, kuten puolustus- ja turvallisuuslain, valmisteluun.

Ota yhteyttä:

Marita Iskala (ent. Tapola) »Hanna-Mari Leppänen »Valtteri Nieminen »