Palvelut

Immateriaalioikeus »

Palvelemme asiakkaitamme immateriaalioikeuksien suojaan liittyvässä juridiikassa. Toimimme asiakkaidemme neuvonantajana muun muassa tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin, patentteihin ja yrityssalaisuuksiin liittyvissä riita-asioissa.

Valtteri Nieminen »

Insolvenssioikeus »

Avustamme insolvenssioikeuden alaan liittyvissä riidoissa sekä omaisuusselvityksissä ja takaisinsaantiasioissa.

Marita Iskala (ent. Tapola) »Hanna-Mari Leppänen »

Julkiset hankinnat ja PPP »

Toimistomme julkisten hankintojen praktiikka on yksi Suomen johtavia. Avustamme hankintayksiköitä hankintaprosessien toteuttamisessa. Laadimme hankintayksikön puolesta kaikki julkisen hankintaprosessin asiakirjat. Annamme lausuntoja hankintayksiköille julkisiin hankintoihin liittyvistä oikeudellisista ongelmakohdista sekä laadimme malliasiakirjoja ja ohjeita julkisten hankintojen ja hankintastrategioiden toteuttamiseksi. Toimistomme on tunnettu elinkaarihankkeisiin liittyvästä osaamisestaan.

Tarjoajia avustamme tarjousten laadinnassa julkisiin tarjouskilpailuihin.

Avustamme asiakkaitamme markkinaoikeudessa ja KHO:ssa valitusprosesseissa sekä yleisissä tuomioistuimissa vahingonkorvausprosesseissa. Julkisiin hankintoihin liittyvä koulutustoimintamme on laajaa. Asianajotoimistomme järjestää sekä avoimia koulutuksia että organisaatiokohtaisia tilauskoulutuksia.

Toimistomme lakimiehet ovat osallistuneet laajasti myös lakien, kuten puolustus- ja turvallisuuslain, valmisteluun.

Marita Iskala (ent. Tapola) »Hanna-Mari Leppänen »Valtteri Nieminen »

Kilpailuoikeus ja valtiontuki »

Kilpailuoikeuden neuvontamme käsittää horisontaaliset ja vertikaaliset sopimukset, määräävän markkina-aseman väärinkäytöt, yrityskauppavalvonnan, kartellitutkinnat ja vahingonkorvausoikeudenkäynnit. Annamme asiakkaillemme lausuntoja haastavista kilpailuoikeudellisista ja valtiontukeen liittyvistä kysymyksistä

Marita Iskala (ent. Tapola) »Valtteri Nieminen »

Markkinaoikeudelliset asiat »

Neuvomme asiakkaitamme säännöllisesti sopimattomaan menettelyyn liiketoiminnassa liittyvissä asioissa ja oikeudenkäynneissä. Avustamme myös myynti- ja markkinointitoimenpiteiden lainmukaisuuden arvioinnissa.

Marita Iskala (ent. Tapola) »Hanna-Mari Leppänen »

Rahoitusoikeus »

Avustamme asiakkaitamme lainarahoitus- ja oman pääoman ehtoisissa järjestelyissä. Osaamisalueisiimme kuuluu lisäksi finanssituotteisiin liittyvissä juridisissa kysymyksissä avustaminen. Neuvomme asiakkaitamme rahoituksen kansainvälisissä liitynnöissä myös Englannin oikeuden näkökulmasta, toimistomme vahvan Englannin oikeuden osaamisen vuoksi.

Marita Iskala (ent. Tapola) »

Riidanratkaisu »

Avustamme asiakkaitamme vaativissa tuomioistuinprosesseissa ja välimiesmenettelyissä. Tarjoamme apuamme myös sovintoneuvotteluissa.
Palvelemme asiakkaitamme erityisesti julkisiin hankintoihin, kilpailuoikeuteen, sopimus- ja yhtiöoikeuteen sekä elinkeinotoimintaan liittyvissä tuomioistuinasioissa.

Marita Iskala (ent. Tapola) »Valtteri Nieminen »

Sopimusoikeus »

Avustamme asiakkaitamme monenlaisten sopimusten laatimisessa kuten tavara- ja palveluhankintasopimukset, puitesopimukset, rakennusurakkasopimukset, IT- sopimukset, agentti-, jälleenmyynti- ja jakelusopimukset, erilaiset kauppasopimukset, vaativat IT- ulkoistukset ja salassapitosopimukset.

Marita Iskala (ent. Tapola) »Hanna-Mari Leppänen »

Työoikeus »

Palvelumme kattaa kaikki asiakasyhtiöidemme työoikeudelliset kysymykset. Avustamme julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaitamme työoikeudellisten ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyssä ja ratkaisussa. Neuvomme asiakkaitamme työsopimusten ja johtajasopimusten laadintaan liittyvissä asioissa sekä salassapito- ja kilpailukieltokysymyksissä. Lisäksi avustamme yhteistoimintaneuvotteluissa sekä lomautettujen ja irtisanottujen takaisinottojärjestykseen liittyvissä kysymyksissä.

Marita Iskala (ent. Tapola) »

Yhtiöoikeus »

Neuvomme asiakkaitamme kaikissa yhtiöjuridiikkaan ja arvopaperimarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä. Avustamme yrityksen perustamiseen, osakejärjestelyihin, osakeanteihin, lunastusprosesseihin, vaihtovelkakirjoihin, kannustinjärjestelyihin, osakkaiden oikeuksiin ja hallinnon vastuuseen liittyvissä asioissa. Lisäksi neuvomme asiakkaitamme yrityksen hallintoa ja lainmukaisuutta koskevissa kysymyksissä.

Marita Iskala (ent. Tapola) »

Yritysjärjestelyt »

Avustamme asiakasyhtiöitämme niiden myydessä ja ostaessa yhtiöitä ja liiketoimintakokonaisuuksia. Tyypillisimpiä toimeksiantojamme ovat osakekaupat, liiketoimintakaupat, osakevaihdot sekä sulautumiset ja jakautumiset.

Marita Iskala (ent. Tapola) »