Ostoyhteistyöllä voimaa SOTE-hankintoihin

Hankinnan ennakoitu arvo oli n. 16 milj. euroa. Hankintayksikkö oli sulkenut valittajat tarjouskilpailusta, ja vain kahden tarjoajan tarjous oli ollut tarjouspyynnön mukainen. Osatarjouksia ei hankinnassa ollut hyväksytty.

Valittajat vaativat hankintayksikön korjaamaan menettelynsä ja toissijaisesti maksamaan hyvitysmaksua. Markkinaoikeus totesi, että osatarjousten sallimista ei hankintasäännöksissä edellytetä ja hankintayksiköllä on varsin laaja oikeus hankinnan kohteen määrittelyyn. Hankintayksikkö oli perustellut hankinnan kohteen määrittelyä ja osatarjousten sallimatta jättämistä mm. siten, että osatarjousten käsittely lisää prosessikustannuksia ja useiden sopimusten ylläpitäminen lisää sopimuskauden hallinnollisia kustannuksia.

Lisäksi hankittava kokonaisuus on muodostanut yhteneväisen kokonaisuuden, ja hankintamenettelyssä on mahdollista tarjota alihankkijana tai osallistua hankintaan ryhmittymänä, tätä mahdollisuutta valittajat eivät olleet käyttäneet. Hyväksyttäviä tarjouksia oli saatu kaksi, joten käsillä oli ollut myös riittävät kilpailuolosuhteet. Valittajat eivät myöskään osoittaneet, että hankinnan kohteen määrittelyt olisi esitetty syrjivästi.