Norkkiminen

Hyvän liiketavan vastaisena saatetaan pitää myös ns. maineen norkkimista, eli toisen elinkeinonharjoittajan toimintaan, tuotteeseen, tunnukseen tai vastaavaan liittyvän maineen ja goodwill-arvon hyväksikäyttöä tavalla, joka ei välttämättä aiheuta sekaannusvaaraa, mutta luo mielleyhtymän tuotteiden välille.

Norkkiminen on perinteisesti ollut harmaata aluetta, mutta tapauksessa MAO 121/2012 markkinaoikeus vahvisti maineen norkkimisen olevan SopMenL 1.1 §:n yleislausekkeen vastaisena kiellettyä riippumatta siitä, aiheutuuko menettelystä sekaannusvaara vai ei. Tapauksessa oli kyse hakijayhtiön sekä vastaajayhtiön ja sen omistajien välisestä riidasta, joka koski oikeutta käyttää tunnusta Granströms Båtvarv telakkatoiminnassa ja siihen liittyvien palvelujen markkinoinnissa.

Kynnys yleislausekkeen rikkomisen toteamiseen maineen norkkimisen perusteella näyttää kuitenkin edelleen olevan melko korkealla. Esimerkiksi kahdessa Valio Oy:n nostamassa kanteessa, jotka koskivat sitä, hyödynnettiinkö Satamaidon PLUSSA-tuotemerkillä oikeudettomasti Valio Plus-tuotteiden goodwill-arvoa (MAO 398/14) ja Bunge Finland Oy:n Keijuriini-merkillä Valio Oivariinin mainetta ja tunnettuutta (MAO:809/14), Valion vaatimukset hylättiin. Markkinaoikeus katsoi, ettei kummassakaan tapauksessa voitu katsoa kilpailijan tuotenimen synnyttäneen norkkimisen edellyttämää mielleyhtymää Valioon.