Näin onnistut palveluhankinnassa!

Palvelusopimusten kilpailuttaminen hankintalain mukaisesti, ja samalla laadukkaita palveluja tuottavan palveluntarjoajan valinta ovat monelle hankintayksikölle haasteellinen yhtälö. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi se, miten palveluntarjoajan valinnassa voidaan varmistua tarjoajan ammattitaidosta ja toisaalta palvelun korkeasta laadusta niin sopimuksentekohetkellä kuin sopimussuhteen aikanakin.

Palveluhankintoja koskevassa koulutuksessamme käymme läpi lukuisten käytännön esimerkkien avulla palveluhankintoihin liittyviä tyypillisiä ongelmia, ja toisaalta esitämme ratkaisuja niiden ehkäisyyn hankintaprosessin aikana ja sen jälkeen. Esimerkkitapauksemme liittyvät tavallisimpiin hankittaviin palveluihin kuten siivous-, kuljetus- ja eri sote-palveluihin.

 

Koulutuksessamme käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa

  • Palvelun sisällölle asetettavat vaatimukset
  • Tarjoajan soveltuvuus
  • Tarjousten vertailu
  • Palvelusopimusten riskienhallinta
  • Markkinaoikeuden ajankohtainen oikeuskäytäntö erilaisista palveluhankinnoista

 

Onko sinulla erityiskysymyksiä koulutusaiheesta? Koulutuksissamme korostuu asiakaslähtöisyys – kerro ilmoittautumisen yhteydessä, mitä asioita haluat koulutuksessa erityisesti käsiteltävän. Otamme toiveesi huomioon!

 

Ilmoittaudu mukaan tapahtuman omilta sivuilta:

15.4. Helsinki

2.6. Helsinki