Merkityksellinen poikkeama

Tapauksessa MAO:216/16 oli kyse selkäkirurgian leikkauksia ja vastaanottotoimintaa koskevasta palveluhankinnasta. Hankinnan kohteen kriteerien mukaan tarjoajien olin tullut tarjouksessaan ilmoittaa hinnat muun ohella kirurgisille operaatioille ja erikoislääkäriassistenteille. Hankintayksikkö oli hylännyt valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, koska valittaja oli ilmoittanut leikkauksessa avustavan assistentin hinnaksi 0 euroa, sillä se ei käytä kyseisissä toimenpiteissä assistenttia. Markkinaoikeus katsoi, että tarjouspyynnön perusteella oli ollut riittävän selvää, että tarjoajien oli hankinnan kohteen määrittelyn mukaisesti tullut tarjota myös assistentin palveluja. Koska valittaja ei ollut tarjonnut assistenttia, eikä osa- tai vaihtoehtoisia tarjouksia tarjouspyynnön mukaan hyväksytty, valittajan tarjous oli ollut tarjouspyynnön hankinnan kohdetta koskevan määrittelyn vastainen ja se oli tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Tapauksessa MAO:235/16 oli kysymys jäähallin valaistusjärjestelmästä. Markkinaoikeus totesi, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa esitettyjen, liitteenä olleiden valaistusvoimakkuutta koskevien laskelmien mukaan valaistusvoimakkuus ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua vähimmäistason vaatimusta. Voittaneen tarjoajan tarjous oli siten ollut tarjouspyynnön vastainen ja hankintayksikön olisi tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi tullut sulkea tarjous tarjouskilpailusta.