Marknadsdomstolen ansåg att den upphandlande enheten hade rätt att utesluta en anbudsgivare med skatteskuld ännu i det andra skedet av det selektiva förfarandet

Marknadsdomstolen tog i sitt färska avgörande MAO:553/16 ställning till den upphandlande enhetens rätt att utesluta en anbudsgivare. Upphandlingen gällde en byggnadsentreprenad och dess uppskattade värde var 200 000-300 000 euro. I upphandlingen tillämpades ett selektivt förfarande.

Ändringssökande hade i anbudsansökan meddelat att företaget hade sökt till företagssanering och att saneringsprogrammet kommer att fastställas i januari 2016. Den upphandlande enheten hade sänt ändringssökanden en anbudsförfrågan trots att den upphandlande enheten vetat om företagssaneringen och bett om ett anbud. Ändringssökanden hade i samband med sitt anbud meddelat att saneringsprogrammet fastställs i februari 2016 av orsaker som inte beror på ändringssökanden. Den upphandlande enheten uteslöt ändringssökanden innan anbuden jämfördes. Ändringssökanden ansåg att den upphandlande enheten inte kunde utesluta företaget, då den upphandlande enheten hade sänt en anbudsförfrågan och företaget redan lämnat ett anbud.

Marknadsdomstolen konstaterade att skatteskulden var ansenlig och att den upphandlande enheten kunde bedöma anbudsgivarens lämplighet även senare under förfarandets gång. Eftersom den upphandlande enheten dessutom hade fått veta skatteskuldens belopp först då anbudet lämnats in, hade den upphandlande enheten rätt att utesluta anbudsgivaren även i det här skedet av förfarandet.