Marita Tapola ja Katriina Myllymäki edustivat hakijaa markkinaoikeudessa sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeneessa asiassa

Hakija vaati markkinaoikeudessa, että vastaajaa on kiellettävä uhkasakon uhalla käyttämästä mainonnassaan totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia ilmaisuja sekä harjoittamasta epäsuoraa ja suoraa vertailevaa markkinointia. Markkinaoikeus on kieltänyt vastaajaa jatkamasta tai uudistamasta hakemuksessa sopimattomaksi katsottua menettelyä. Kieltoja on noudatettava heti 50.000 euron sakon uhalla. Lisäksi vastaaja on velvoitettu korvaamaan hakijan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan sekä pitämään omat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Hakijaa edustivat markkinaoikeudessa Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:stä Marita Tapola ja Katriina Myllymäki.

Markkinaoikeuden päätös nro 448/15 (Dnro 337/13/M1), antopäivä 25.6.2015. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.