Marita Tapola ja Henri Halonen edustivat hakijaa markkinaoikeudessa sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeneessa asiassa

Hakija vaati markkinaoikeudessa, että vastaajaa on kiellettävä uhkasakon uhalla käyttämästä mainonnassaan totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia ilmaisuja. Markkinaoikeus on kieltänyt vastaajaa jatkamasta tai uudistamasta hakemuksessa sopimattomaksi katsottua menettelyä. Kieltoa on noudatettava heti 50.000 euron sakon uhalla. Lisäksi vastaaja on velvoitettu korvaamaan hakijan oikeudenkäyntikuluja siltä osin kuin ne eivät koske myöhemmin käsiteltävää vahingonkorvausasiaa sekä pitämään omat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Hakijaa edustivat markkinaoikeudessa Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:stä Marita Tapola ja Henri Halonen.

Markkinaoikeuden päätös nro 423/15 (Dnro 2014/768), antopäivä 15.6.2015. Päätös ei ole vielä lainvoimainen.