Marita Tapola ja Aleksa Kavasto avustivat työnantajaa työsopimuksen perusteettomaksi väitettyä päättämistä koskevassa asiassa

Turun käräjäoikeus on hylännyt työntekijän kanteen, jonka se nosti entistä työnantajaansa vastaan tämän irtisanottua työntekijän hänen oman moitittavaksi katsotun menettelynsä johdosta ilman varoituksen antamista.

Työsopimuslaki edellyttää, että työntekijän saa irtisanoa vain olennaisen ja painavan perusteen nojalla. Tapauksessa tuomioistuimen oli arvioitava, oliko työntekijän toiminta ollut niin raskauttavaa, että työntekijän oli saanut hänen oman toimintansa johdosta irtisanoa. Tässä tapauksessa työntekijä oli avustanut toista entistä työntekijää hakemaan todistusaineistoa työnantajaa vastaan oikeudenkäynnissä, vähintäänkin myötävaikuttanut perättömien ilmiantojen tekemiseen esimiehestään sekä pitkäaikaisesti käyttäytynyt epäsopivalla tavalla työyhteisössä mm. moittimalla esimiestä, työnantajaa ja joitakin muita työntekijöitä.

Tuomioistuin katsoi, että työntekijän toiminta kokonaisuutena oli niin moitittavaa, että irtisanomista oli pidettävä laillisena.

Asianajaja Marita Tapola ja OTM Aleksa Kavasto avustivat työnantajaa asiassa.

Turun käräjäoikeuden tuomio (antopäivä 29.4.2015, L 14/18302). Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.