MAO:809/14

Markkinaoikeuteen valittanut yritys syytti kilpailijaansa siitä, että tämä oli markkinoinnissa käyttänyt hyvän liiketavan vastaisesti ja sopimattomasti hyväksi valittajan tavaramerkkien laajaa tunnettuutta sekä käyttänyt erikseen tiettyä sanapäätettä kuvailemaan tuotettaan ja kuvailevalla käytöllä aiheuttanut erityistä haittaa valittajan tavaramerkkien erottamiskyvylle.

Markkinaoikeus arvioin ensin, olivatko valittajan tavaramerkit laajalti tunnettuja, ja totesi, että kyseiset tavaramerkit katsottiin yleisesti tunnetuiksi. Asiassa tuli näin ollen arvioitavaksi, oliko kilpailija käyttäessään markkinoinnissaan kyseistä sanapäätettä herättänyt tavanomaisesti valistuneiden sekä kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa mielikuvan tai mielleyhtymän valittajan tavaramerkkiin.

Markkinaoikeus totesi, että kyseisten tuotteiden markkinoilla oli useamman kilpailevan elinkeinonharjoittajan tuotteita, joiden nimien lopussa esiintyi asiassa riidan kohteena ollut pääte. Lisäksi markkinaoikeus katsoi että keskivertokuluttaja oli kyseisen markkinatilanteen perusteella ymmärtänyt päätteen viittaavan juuri nimenomaisiin tuotteisiin ja niiden ominaisuuksiin. Kun kilpailevan yrityksen mainokset olivat noudattaneet brändin aikaisemmissa mainoksissa käytettyä tyylisuuntaa ja yleisilmettä ja siten yhdistyneet kyseiseen tuoteperheeseen, olivat mainokset kokonaisuutena arvioiden eronneet selvästi valittajan mainoksista. Mainoksissa käytetyssä tunnuksessa kilpailevan tavaramerkin nimeä oli myös painotettu siten, että keskivertokuluttajat pystyivät erottamaan kilpailevat tavaramerkit toisistaan.

Markkinaoikeus katsoi, ettei yritys ollut syyllistynyt maineen norkkimiseen.