MAO:692/14

Hankintamenettely koski kiinteän sisä- ja alueverkon tietoliikenneliittymiä ja niihin liittyviä palveluita. Tarjouspyynnössä oli esitetty referenssivaatimuksena, että kiinteän sisäverkon toimittajan on pitänyt ylläpitää vähintään yhtä saman kokoluokan verkkoympäristöä tarjoustaan vastaavalla teknologialla viimeisen kolmen vuoden aikana.

 

Hankintayksikkö oli hylännyt valittajan tarjouksen sillä perusteella, että tarjoajayrityksen aiemmaksi referenssitoimitukseksi ei voitu lukea referenssiyritykseksi nimetyn tahon toimitusta jollekin kolmannelle taholle. Tarjoajayritys sai lukea omiksi referensseikseen vain tarjoajayrityksen ja referenssiyrityksen väliseen suoraan sopimussuhteeseen perustuvat toimitukset.

 

Markkinaoikeus katsoi, että valittajien yhteistarjouksessaan ilmoittama referenssi oli täyttänyt tarjouspyynnössä referensseille asetetut vaatimukset. Tarjouspyynnössä ei ollut edellytetty, että tarjoajalla oli tullut olla suora sopimussuhde palvelun loppukäyttäjiin. Näin ollen markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö oli menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se oli sulkenut valittajayhtiöt tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden takia.