MAO:670/14

Puhdistus- ja kiillotustuotteiden tavarahankinnassa oli niin ikään kyse referenssivaatimuksen tulkinnasta. Valittaja oli tulkinnut lisäkysymykseensä saamaansa hankintayksikön vastausta niin, että hankintayksikkö olisi hyväksynyt referensseiksi sellaiset asiakkaat, joille toimitukset menevät jakelukanavien kautta, mutta ei itse jakelukanavia. Hankintayksikkö oli vastauksessaan todennut: ”Hankintayksikkö hyväksyy logistisen kanavan kautta menevät referenssit.” Hankintayksikkö oli ilmoittanut tarkoittaneensa, että se oli hyväksynyt myös jakelukanavat referensseinä, sillä niidenkin osalta voidaan arvioida tarjoajan teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä.

 

Markkinaoikeus totesi, että vaikka hankintayksikön vastaus ei ollut täysin yksiselitteinen, oli hankintayksikkö kuitenkin vastauksessaan pikemminkin hyväksynyt jakelukanavat referensseiksi kuin olisi ne sulkenut pois hyväksyttävien referenssien joukosta. Markkinaoikeus totesi, että myös jakelukanavien kautta menevät toimitukset voivat toimia teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden mittareina, ja että hankintayksikkö ei ollut menetellyt hankintalain vastaisesti.