MAO:48/14

Markkinaoikeuden tapauksessa MAO:48/14 oli kyse tavaramerkin KULTA OLUT sekoitettavuudesta tavaramerkkiin LAPIN KULTA. Merkkien tavarat ovat samankaltaisia. Markkinaoikeuden mukaan keskivertokuluttaja ei merkkien yhteisen osan KULTA perusteella oleta, että merkkien tuotteet olisivat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Merkit eroavat toisistaan huomattavasti niin ulkoasultaan, lausuntatavaltaan kuin merkityssisällöltäänkin.

Sana kulta ei luo kokonaisvaikutelmaa merkkien sekoitettavuudesta. Markkinaoikeuden mukaan merkit eivät ole samoja tai erityisen samankaltaisiakaan vaan merkkien samankaltaisuuden aste on vähäinen. Asiassa esitetty selvitys ei muutoinkaan riitä osoittamaan, että suomalainen kohdeyleisö yhdistäisi merkit toisiinsa. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen arvioida enemmälti laajalti tunnetun merkin suojan saamisen edellytyksiä. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen.

HUOM! Päätöksestä valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.