MAO:472/15

Tapauksessa MAO:472/15 oli kyse optikkopalvelujen ja erikoistyölasien hankinnasta. Hankintayksikkö oli hylännyt A Oy:n tarjouksen, koska A Oy:llä ei ollut optikkoliikettä millään vaadituista neljästä paikkakunnasta.

A Oy vetosi valituksessaan siihen, että vaatimus liikkeen sijainnista tietyllä paikkakunnalla oli syrjivä. Kuntarajojen sisällä toimivat optikkoliikkeet saivat olla jopa 40 km päässä hankintayksikön toimipisteestä, mutta toisen kunnan alueella, 10 km päässä hankintayksikön toimipisteestä olevaa optikkoliikettä ei hyväksytty.

Hankintayksikkö vetosi vastineessaan siihen, että vaatimus optikkoliikkeen sijainnista tietyn kunnan alueella oli perusteltu siksi, että sillä pyrittiin minimoimaan työnantajan kustantaman näyttöpäätelasien tutkimuksen, sovituksen ja noudon johdosta syntyvien työaikaisten poissaolojen kestoa. Kuntavaatimukset oli asetettu niiden kuntien mukaan, joissa hankintayksiköllä oli toimipisteitä.

Markkinaoikeus katsoi, että tarjoajan liikkeelle tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla asetettu sijaintivaatimus ei ollut kysymyksessä olevan hankinnan kannalta perusteltu. Vaatimus oli mahdollistanut sen, että voittajan liike saattoi sijaita paljon kauempana hankintayksikön toimipaikoista kuin esimerkiksi valittajan liike, jolloin myös matka-aika on voinut olla pidempi. Hankintayksikön asettama vaatimus ei siten taannut lyhyttä etäisyyttä ja nopeaa käyntiaikaa. Markkinaoikeus katsoi myös, että sijaintivaatimus oli syrjivä, koska hankintayksikkö on asettanut tarjoajat epätasa-arvoiseen asemaan asettamalla ehdottomaksi vaatimukseksi tarjoajan liikkeen sijainnin tietyn kunnan tai kaupungin alueella. Olemassa olevia kilpailumahdollisuuksia ei siten ollut voinut hyödyntää riittävästi.