MAO:393/2015 Vakava virhe ammattitoiminnassa

Hankintayksikkö oli kilpailuttanut rakennustekniset työt puitejärjestelynä ja hankintapäätöksessään sulkenut A Oy:n tarjouskilpailusta vedoten vakavaan virheeseen ammattitoiminnassa. A Oy oli valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus oli velvoittanut hankintayksikön arvioimaan A Oy:n soveltuvuuden uudelleen ja tekemään uuden perustellun hankintapäätöksen (MAO:769/14).

Hankintayksikkö oli uudessa päätöksessään sulkenut A Oy:n tarjouskilpailusta vedoten vakavaan virheeseen ammattitoiminnassa. Vakavaa virhettä oli perusteltu sillä, että hankintayksikön ja A Oy:n välisellä aiemmalla sopimuskaudella oli esiintynyt huomattava määrä epäselvyyksiä mm. laskutetuissa työtunneissa ja -päivissä.

A Oy vetosi uudessa valituksessaan siihen, että sen ja hankintayksikön välisessä puitesopimuksessa ei ollut mainintaa työmaa- ja mieskohtaisesta erittelystä. Hankintayksikkö on kesken sopimuskauden alkanut vaatia sopimuksen vastaisia työtuntiraportteja. Virheellinen tuntierittely tai osapuolten erilainen näkemys tuntiraportointimallista ei ole vakava virhe ammattitoiminnassa.

Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikkö oli voinut sulkea A Oy:n tarjouskilpailusta sillä perusteella, että valittaja oli syyllistynyt vakavaan virheeseen ammattitoiminnassa. Virhe ammattitoiminnassa on oikeuskäytännössä voinut olla kaikenlaista virheellistä menettelyä, joka vaikuttaa kyseisen toimijan ammatilliseen luotettavuuteen. Se ei edellytä esim. lainvoimaista tuomiota, vaan siihen on voinut vedota millä tahansa perusteltavissa olevalla keinolla. Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä (KHO 9.6.2004/1395) laskutusepäselvyyksiä on pidetty vakavana virheenä ammattitoiminnassa.

Vaikka hankintayksikön ja A Oy:n välisessä sopimuksessa ei ole ollut mainintaa työtuntierittelyistä, laskutusperusteiden erittely on tavanomainen käytäntö tuntilaskutukseen perustuvassa työssä. A Oy:n kieltäytyminen mies- ja työmaakohtaisten tuntierittelyiden toimittamisesta oli heikentänyt sopimusosapuolten välistä luottamusta niin, että hankintayksikkö oli saanut sulkea A Oy:n tarjouskilpailusta vedoten vakavaan virheeseen ammattitoiminnassa.