MAO:337/13

Tapauksessa MAO:337/13 oli kyse työterveyshuollon palvelujen hankinnasta. Hankintayksikkö oli hylännyt A Oy:n tarjouksen vedoten siihen, että A Oy:n toimipiste ei sijainnut vaadittujen postinumeroiden alueella.

A Oy vetosi valituksessaan siihen, että vaatimus tietystä postinumerosta oli syrjivä ja johti sattumanvaraisiin lopputuloksiin. Valittajan toimipaikka sijaitsi valituksi tulleiden palveluntuottajien toimipaikkojen välittömässä läheisyydessä, etäisyys lähimpään oli noin 200 metriä. Lisäksi postinumerovaatimuksella sallittiin hyvinkin kaukana keskustasta olevat toimipisteet, mutta ei ydinkeskustassa väärällä postinumeroalueella olevaa toimipistettä.

Hankintayksikkö vetosi vastineessaan siihen, että se oli päätynyt pakollisiin postinumeroalueisiin, koska ne olivat rajoiltaan julkisia ja yksiselitteisiä. Pakolliset postinumeroalueet olivat perustuneet hankintayksikön asiakkaiden eri työpaikkojen sijaintiin.

Markkinaoikeus totesi ratkaisussaan, että sulkemalla ydinkeskustan tietyt postinumeroalueet hankinnan ulkopuolelle olemassa olevia kilpailumahdollisuuksia ei ollut voitu riittävästi hyödyntää. Vaatimus siitä, että tarjoajalla oli oltava toimipiste jollain tarjouspyynnössä esitetyistä postinumeroalueista, oli liian ankara suhteessa hankinnan kohteeseen. Vaatimus oli tässä tapauksessa myös vaarantanut tarjoajien tasapuolisen kohtelun sekä perusteettomasti rajoittanut kilpailua. Markkinaoikeus perusteli ratkaisuaan etenkin sillä, että ei ollut perusteltua olettaa, että tarjoaja perustaisi toisen toimipisteen vain 200 metrin päähän nykyisestä saadakseen toimipisteen vaaditulle postinumeroalueelle.