MAO:176/15

Markkinaoikeuden ratkaisussa 176/15 oli kyse vanhusten tehostetun palveluasumisen hankinnasta. Hankintayksikkö oli tarjouspyynnössä vaatinut asumisyksikön sijaintipaikaksi X:n kuntaa. Hankintayksikkö oli sulkenut A Oy:n tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sillä perusteella, että asumisyksikkö ei sijainnut X:n kunnan alueella.

A Oy vetosi valituksessaan siihen, että alueellisesti rajoittavat vaatimukset ovat julkisissa hankinnoissa syrjiviä ja kiellettyjä, eikä alueellisella rajauksella tässä tapauksessa ollut merkitystä palvelun laadun kannalta. Noin puolen tunnin etäisyys X:n keskustasta asumisyksikköön oli kohtuullinen, eikä ollut esteenä asukkaan ja hänen lähiomaistensa yhteydenpidolle.

Hankintayksikkö perusteli vastineessaan vaatimusta kaupungin laajalla koolla. X:n kaupunki muodostui kymmenen aiemmin itsenäisen kunnan alueesta. Omaisten ja asiakkaiden sijoitustoiveet kohdistuvat pääasiassa kaupungin ydinkeskustan hoitopaikkoihin. Lisäksi X:n kaupunki oli samanaikaisesti ottamassa käyttöön palvelusetelijärjestelmän, jonka sisällä asiakas saisi itse valita asumisyksikkönsä. A Oy on mukana X:n palvelusetelijärjestelmässä. Jos asiakas kieltäytyy palvelusetelistä tai jos kaupungin omia tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ole saatavilla, asiakas otettaisiin nyt kilpailutettavan tehostetun palveluasumisen piiriin.

Markkinaoikeus totesi, että nyt käsillä olevassa hankinnassa oli kysymys kodinomaisen ja turvallisen asumispaikan järjestämisestä tarvittaessa asukkaan elämän loppuun saakka. Markkinaoikeus otti huomioon kyseisen palvelun tarkoituksen ja sen, että kyse ei ollut asiakkaan valintaan perustuvasta palvelusta ja totesi, että asumisyksikön sijainnilla saattoi olla merkitystä X:n kaupungissa kotipaikan omaavalle asiakkaalle ja hänen omaisilleen. Asumisyksikön sijaintipaikkaa koskeva tarjouspyynnön edellytys oli ollut objektiivinen ja sinällään jokaisen tarjoajan täytettävissä, eikä se perusteettomasti rajoittanut kilpailua.