MAO: Tarjouksessa ilmoittamatta jätettyjä referenssejä ei saa huomioida

Markkinaoikeuden tuoreessa ratkaisussa MAO:632/14 hankintayksikkö oli pyytänyt tarjouksia huolto- ja kunnossapitotöistä. Tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia koskevien ehtojen mukaan tarjoajoan tuli täydentää ja ladata erillinen tilaajan laatima referenssilomake (liite 3), jonka mukaan tarjoajan oli tullut ilmoittaa ko. liitteellä vähintään kaksi, mutta enintään viisi referenssikohdetta. Valittaja oli tarjouksessaan ilmoittanut yhteensä neljä referenssikohdetta. Hankintayksikkö oli kuitenkin hankintapäätöksessään pitänyt näistä vain yhtä tarjouspyynnössä edellytettynä referenssinä.

Valittajan mukaan sillä olisi ollut vielä yhdeksi referenssiksi ilmoitettavissa hankintayksikölle itselleen tehdyt ja hankintayksikön tiedossa olevat huolto- ja kunnossapitotyöt, joita sen ei kuitenkaan valittajan mielestä ollut tarvinnut tälle erikseen ilmoittaa. Markkinaoikeus totesi tarjouspyynnöstä riittävän selvästi ilmenneen sen, että tarjoajan oli ilmoitettava referenssinsä tarjouspyynnön liitteellä. Tähän nähden olisi ollut tarjoajien tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden vastaista, jos hankintayksikkö olisi pyytänyt valittajalta lisäselvitystä referensseistä taikka ottanut huomioon valittajan ilmoittamatta jättämiä referenssejä muilla tavoin. Hankintayksikkö ei siten ollut menetellyt hankintalain vastaisesti.