MAO: jotta kyse on hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksesta, sen pitää olla nimenomaisesti ilmaistu!

Markkinaoikeuden (MAO) tapauksessa 535/14 oli kyse koulukuljetusten hankinnasta. Valittajana olleet yritykset A, B ja C olivat jättäneet yhteistarjouksen ja esittäneet, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Kyseessä oleva hankinta oli aiemmin keskeytetty ja hankintamenettely oli aloitettu alusta. Aiemman, keskeytetyn hankintamenettelyn tarjouspyyntöasiakirjoissa oli kalustoa koskevissa vaatimuksissa edellytetty autossa olevan pyörätuolipaikka. Uudessa, valituksen kohteena olleessa hankinnassa kalustoa koskevista vaatimuksista oli poistettu vaatimus pyörätuolipaikasta. Tarjouspyyntöasiakirjoissa oli kuitenkin käytetty viittausta pyörätuoliasiakkaan kuljetusmahdollisuuksiin kuljettajalle asetettujen vaatimusten yhteydessä.

Valittajat katsoivat, että valituksen kohteena olleessa hankinnassa oli myös edellytetty kalustolta pyörätuolipaikkaa. Valittajien mukaan he olisivat voineet tehdä tarjouksen alemmalla hinnalla, mikäli vaatimusta pyörätuolipaikasta ei olisi ollut. Voittaneen tarjoajan kalustossa ei ollut pyörätuolipaikkaa.

MAO totesi, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, sillä tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ollut missään kohdassa edellytetty nimenomaan kalustolta pyörätuolipaikkaa. MAO totesi myös, että valittajien on tullut ymmärtää, ettei nyt valituksen kohteena olleessa hankinnassa ollut kalustolta edellytetty pyörätuolipaikkaa, koska he olivat osallistuneet myös aiempaan tarjouskilpailuun, jossa sitä nimenomaisesti oli edellytetty. Valitus hylättiin.