MAO: Harkinnanvaraista poissulkemisperustetta voi soveltaa hankintasopimuksen tekemiseen saakka

Ehdokkaan tai tarjoajan voi sulkea tarjouskilpailusta, jos tämä on laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen tai syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen. Poissulkeminen ei tällöin kuitenkaan ole pakollista, vaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa poissulkemisperusteen käyttämisessä.

Markkinaoikeuden (MAO) tuoreessa ratkaisussa 604/14 oli kyse rajoitetulla menettelyllä toteutetusta erikoiskalusteiden hankinnasta. Tarjouskilpailun voittaneella Tarjoajalla oli maksamatonta verovelkaa hankintapäätöksen tekemisen aikaan. Tarjoaja oli antanut Hankintayksikölle kirjallisen vakuutuksen verojen maksamisesta osallistumishakemuksensa yhteydessä.

Todistusta tai selvitystä verojen maksamisesta ei oltu edellytetty liitettävän osallistumishakemukseen eikä myöskään tarjoukseen. Asiakirjoissa oli ilmoitettu, että tarjouskilpailuun valittavan ehdokkaan on esitettävä todistukset tai selvitykset vaadittaessa. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen Hankintayksikkö oli Valittajan hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta pyytänyt voittaneelta Tarjoajalta lisäselvitystä verojen maksamisesta. Toimitetun todistuksen mukaan verovelkaa ei enää hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ollut.

MAO totesi, että Hankintayksiköllä on oikeus soveltaa harkinnanvaraista poissulkemisperustetta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana aina hankintasopimuksen tekemiseen saakka. Hankintasopimusta ei oltu allekirjoitettu ja lisäselvityksen pyytämisen jälkeen verovelkaa ei enää ollut.

MAO totesi, että Hankintayksikkö ei ollut menetellyt virheellisesti ja hylkäsi valituksen.

 

HUOM. Tuomio ei ole lainvoimainen.