MAO 82/05

Orjallinen jäljittely puolestaan oli kyseessä markkinaoikeuden ratkaisussa MAO 82/05. Yhtiö oli myynyt ja markkinoinut hakijayhtiön tuotteiden kanssa muodoltaan, kooltaan ja väritykseltään lähes samankaltaisia tuotteita. Tuotteita oli markkinoitu vastaavanlaisina tuotesarjoina hakijayhtiön tuotteiden kanssa mm. postimyyntiluetteloiden avulla, yhtiön internet-sivuilla ja tuotteet olivat myös yhtiön myymälässä saatavilla.

Hakijayhtiön tuotteet olivat omaperäisiä ja erittäin tunnettuja kohdeyleisön keskuudessa, ja tuotteiden ulkomuoto oli nimenomaisesti hakijayhtiön tuotteille tunnusomaista. Markkinoinnissa ei myöskään ollut erotettu tuotteita toisen yhtiön tuotteista. Markkinaoikeus katsoi, että markkinointi aiheuttaa sekaantumisvaaraa tuotteiden kaupallisesta alkuperästä, ja kyse oli siten orjallisesta jäljittelystä. Markkinaoikeus kielsi yhtiötä markkinoimasta jäljittelevää tuotetta 60 000 euron sakon uhalla, ellei tuotetta ulkomuotonsa perusteella selvästi eroteta hakijayhtiön vastaavista tuotteista.