MAO: 681/15 – Hankintayksikön tuli hyväksyä tarjouskilpailussa tehty osatarjous

Oikeustapauksessa oli kyse puitejärjestelynä toteutettavasta suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden hankinnasta. Markkinaoikeuteen valittaneen tarjous oli tullut suljetuksi pois tarjouskilpailusta sillä perusteella, että se oli tarjouspyyntöasiakirjojen ohjeiden vastainen osatarjous.

Hankinnan kohde oli hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä määritelty eri alojen suunnittelupalveluina. Hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa osatarjoukset oli merkitty sallituksi. Oikeusongelma muodostui siitä tavasta, miten osatarjousten sallittavuus oli tarjouspyyntöasiakirjoissa määritelty. Tarjouspyyntöasiakirjoissa osatarjouksista oli ilmoitettu, että tarjoajalla ei tarvitse olla palveluksessaan henkilöstöä kaikista SKOL-luokitusryhmistä 01-05. Markkinaoikeus katsoi että tämä henkilöstön pätevyysvaatimuksia koskeva lisähuomio ei liittynyt hankinnan kohteeseen eikä myöskään mahdollistanut todellisten osatarjousten tekemistä. Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön ollessa keskenään ristiriidassa, hankintalain 69 §:n 4 momentin mukaan tulee noudattaa sitä, mitä hankintailmoituksessa on. Hankintayksikkö oli menetellyt hankintalain oikeusohjeiden vastaisesti valittajan tekemän osatarjouksen hylätessään.