MAO 473/15 – Viivyttely uuden tarjouskilpailun järjestämisessä aiheutti uhkasakon tuomitsemisen lisäksi uuden uhkasakon

Markkinaoikeuden ratkaisussa oli kyse nuorten avopalveluna toteutettavista päihde- ja mielenterveyspalveluiden hankinnasta. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on ollut noin 1.950.000 euroa. Hankintayksikkö oli tehnyt asiassa hankintapäätöksen, jonka markkinaoikeus myöhemmin oli kumonnut ja kieltänyt hankintasopimuksen tekemisen 100.000 euron sakon uhalla. Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan hankintayksikön olisi tullut järjestää uusi tarjouskilpailu, mikäli hankinta aiotaan edelleen toteuttaa.

Markkinaoikeuden antaman ratkaisun jälkeen hankintayksikkö oli solminut väliaikaiset sopimukset hankinnan kohteena olevista palveluista aiemman toimittajan kanssa. Väliaikaiset sopimukset olivat kestoltaan yhteensä yli vuoden. Valittajan mukaan hankintayksikkö on tarpeettomasti viivytellyt uuden tarjouskilpailun järjestämistä.

Lähtökohtaisesti hankintayksiköllä on oikeus hankinnan järjestämiseen väliaikaisen sopimuksen turvin, jotta palveluiden katkeamattomuus voidaan turvata. Ratkaisussaan markkinaoikeus kuitenkin totesi, että koska hankintamenettely ei vielä yli vuoden jälkeen markkinaoikeuden päätöksestä ollut edennyt mihinkään ulkoisesti havaittavaan vaiheeseen, on hankintayksikkö tarpeettomasti viivytellyt hankintamenettelyn käynnistämisessä eikä tosiasiassa ole ryhtynyt konkreettisiin toimiin hankinnan uudelleen kilpailuttamiseksi. Markkinaoikeus katsoi hankintayksikön tosiasiassa panneen markkinaoikeuden kumoaman hankintapäätöksen täytäntöön väliaikaisella sopimusjärjestelyllä.

Markkinaoikeus totesi hankintayksikön rikkoneen markkinaoikeuden asettamaa kieltoa hankintasopimuksen tekemisestä. Markkinaoikeus katsoi, että edellytykset asetetun uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi olivat olemassa. Hankintayksikkö tuomittiin maksamaan markkinaoikeuden asettama 100.000 euron uhkasakko.

Yleensä kun uhkasakko tuomitaan maksettavaksi, asetetaan samalla uusi ja aikaisempaa suurempi uhkasakko. Markkinaoikeus asetti hankintayksikölle maksettavaksi tuomitun sakon lisäksi uuden, 120.000 euron uhkasakon määrätyn kiellon tehosteeksi ja velvoitti hankintayksikön korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

Päätös on lainvoimainen.