MAO 198/13

Orjallisesta jäljittelystä oli kyse markkinaoikeuden ratkaisussa MAO 198/13. Hakijan mukaan vastaajayhtiön kilpailevan tuotteen tuotepakkaus on muotoilultaan, väritykseltään ja yleisilmeeltään hakijan tuotetta jäljittelevä, ja sopimattomalla tavalla hyödyntänyt hakijan tuotteeseen yhdistettävää mainetta. Kyseessä on ollut kilpailevat tuotteet, joiden markkinoinnin kohdeyleisö on ollut sama.

Markkinaoikeus totesi, että menettely voitaisiin katsoa sopimattomaksi, jos hakijan tuotteita on pidettävä kohdeyleisön keskuudessa tunnettuina. Markkinaoikeus katsoi, että hakijan tuotepakkaukset sinänsä ovat olleet omaperäisiä, mutta poikkeavat kuitenkin selvästi vastaajayhtiön tuotteista. Lisäksi vastaavalle tuotteelle oli myös lukuisia muita kilpailijoita. Asiassa ei myöskään ollut näytetty, että tuotteet olisivat tulleet Suomessa tunnetuiksi eikä kyse siten ollut orjallisesta jäljittelystä.