Loukattu yritys - sopimattomia markkinointikeinoja ei tarvitse sietää

Onko yrityksesi kohdannut sopimatonta markkinointia tai totuudenvastaisia väitteitä kilpailijan taholta? Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy on erikoistunut markkinaoikeudellisiin asioihin.

Kilpailu yritysten välillä on kovaa ja erilaisilla markkinointikeinoilla pyritään usein korostamaan oman tuotteen paremmuutta. Markkinoinnissa käytettävät keinot voivat olla vahingollisia, jos niillä esimerkiksi saatetaan kilpailijan tuotteet epäedulliseen asemaan. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa suojaa elinkeinonharjoittajia hyvän tavan vastaiselta markkinoinnilta. Elinkeinotoiminnassa ja markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja kilpailijasta tai sen tarjoamista hyödykkeistä.

Markkinaoikeuden (MAO) tapauksessa 354/14 oli kyse markkinoinnissa käytetyistä totuudenvastaisista ja harhaanjohtavista tiedoista. Yritys A oli markkinoinnissaan totuudenvastaisesti esittänyt väitteitä tuotteiden testaamisstandardeista ja antanut ymmärtää, että kilpailija B:n tuotteet eivät täytä asianmukaisia standardeja. A oli käyttänyt kilpailijansa B:n tuotteista halventavia ja väheksyviä ilmaisuja.

Yritys A:n työntekijä oli lähettänyt asiakkaalle myyntitarkoituksessa sähköpostiviestin, jossa se oli esittänyt väitteitä tuotteiden testaamista koskevista vaatimuksista ja kilpailija B:n tuotteiden asianmukaisuudesta. Yritys A oli myöntänyt, että sähköposti on lähetetty, ja ettei se ole ollut asianmukainen. Samoja väitteitä oli esitetty myös suullisesti muille asiakkaille.

MAO katsoi yritys A:n toiminnan olleen omiaan vaikuttamaan hyödykkeen kysyntään ja siten sen toiminnan olleen sopimattomasta menettelystä annetun lain vastaista. MAO kielsi yritys A:ta jatkamasta ja uudistamasta menettelyään 50 000 euron uhkasakon uhalla.