Liiketoimintakauppa vai osakekauppa?

Liiketoimintaan haetaan lisääntyvästi kasvua tai säästöjä yrityskauppojen avulla. Usein yrityskauppa tulee kyseeseen myös liiketoimintaa lopetettaessa tai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Kaupan muoto valitaan usein osakekaupan ja liiketoimintakaupan välillä. Osakekauppa ja liiketoimintakauppa sisältävät olennaisia eroja, joista ostajan ja myyjän tulee valita tarkoituksenmukaisin vaihtoehto.

Yrityskaupoista johtuu velvollisuuksia ja vastuita myyjälle ja ostajalle. Liiketoiminnan tai osakkeiden arvonmääritys ja siirtyvät kokonaisuudet voivat myös olla hankalia määritellä ja kaupalle täytyy järjestää rahoitus.

Miten liiketoimintakauppa eroaa osakekaupasta? Myyjän ja ostajan vastuut ja velvoitteet? Miten määritellä arvo kaupan kohteelle? Mitä kauppakirjassa tulee huomioida? Millainen rahoitus kaupalle?

Käytännönläheisessä koulutuksessa käymme kattavasti läpi liiketoimintakaupan ja osakekaupan yksilölliset erot ja niistä johtuvat sopimuksissa huomioitavat seikat sekä rahoitusvaihtoehdot ja arvonmäärityksen toteuttamisen.

Ilmoittaudu mukaan tapahtuman omilta sivuilta!

25.2. Tampere

26.2. Helsinki