Lakiuudistus – Yritysten vastuullisuusraportointi pakolliseksi

Yritysten vastuullisuusraportointi on aiemmin ollut pitkälti vapaaehtoista, mutta vuoden 2017 alusta alkaen raportoinnista tulee lakisääteistä. Raportointia koskeva EU-direktiivi (2014/95/EU, muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamista koskeva direktiivi) on saatettava Suomessa voimaan 6. joulukuuta 2016 mennessä. Hallituksen esitys asiasta valmistuu viimeistään syksyllä 2016 ja laki astuu voimaan 2017.

Direktiivi koskee yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä, joiden henkilöstömäärä on yli 500 sekä tase yli 20 miljoonaa euroa tai liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan lakimuutos koskee Suomessa noin sataa yritystä. Lakisääteisessä selvityksessä pitää kertoa olennaiset tiedot myös alihankintaketjujen osalta, joten vaikutukset heijastuvat myös suurten yritysten hankintaketjuihin.

Direktiivi edellyttää, että suuret yritykset raportoivat toimintansa kannalta olennaisista ympäristö-, ihmisoikeus-, työntekijä- ja sosiaalisista asioista sekä korruption torjunnasta ja lahjonnasta. Ympäristöasioita koskien selvityksen tulee sisältää tietoja mm. yrityksen toiminnan vaikutuksista ympäristöön, uusiutuvan energian käytöstä sekä kasvihuonekaasupäästöistä. Sosiaali- ja työntekijäasioita koskevia asioita ovat mm. tasa-arvo, työolot, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, työntekijöiden kuuleminen, ay-oikeudet sekä työterveys ja – turvallisuus. Jos yrityksellä ei ole jotain aluetta koskevaa toimintalinjaa, on sen puuttuminen perusteltava.