Kuntarakennelaista poistetaan kuntien selvitysvelvollisuus ja viiden vuoden irtisanomissuoja

Hallitus on esittänyt, että kuntarakennelaista kumottaisiin kuntauudistuksen toteuttamiseen liittyvät säännökset, kuten yhdistymisen selvittämisen velvollisuus, selvitysten määräajat sekä selvitysvelvollisuuden edellytykset. Kuntien yhdistymisavustuksen valtionosuuden vähentymisen korvaamisen ja maksamisen edellytyksinä ei olisi enää selvitysvelvollisuuden ja siihen sidoksissa olevien määräaikojen noudattaminen. Yhdistymisavustus maksetaan kunnille, jotka yhdistyvät vuonna 2017. Lakisääteinen selvitysavustus tullaan maksamaan kaikille käynnissä oleville selvityksille vuoden 2016 loppuun saakka.

Hallituksen on myös esittänyt, että säännös henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta kumotaan, jolloin irtisanomissuoja tulee poistumaan vuonna 2016 ja 2017 voimaan tulevista kuntien yhdistymisistä. Kuitenkin viiden vuoden irtisanomissuoja säilyisi ennen vuotta 2016 voimaan tulevissa yhdistymisissä.

Tämä hallituksen esitys perustuu pääministeri Sipilän hallitusohjelman linjauksiin. Lakimuutokset olisi tarkoitus saada voimaan vuoden 2015 aikana.

Lisätietoja hallituksen esityksestä voi katsoa alla olevasta linkistä. HE 25/2015.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_25+2015.aspx