Kun työntekijä käy käsiksi esimieheen

Ihmisten oikeudella fyysiseen koskemattomuuteen on Suomen lainsäädännössä korostunut merkitys. Tämä koskee myös työelämää. Siinä missä työantajan täytyy sietää työntekijän työtehtävien laiminlyöntiä pidemmänkin aikaa ennen kuin työsuhteen päättämistä voidaan edes harkita, suhtaudutaan työntekijän väkivaltaiseen käyttäytymiseen huomattavasti tiukemmin. Mikäli työyhteisössä siis ilmenee jonkun työntekijän osalta väkivaltaista käyttäytymistä muita työntekijöitä tai esimiestä kohtaan, on tätä aina pidettävä vakavana työsuhteesta johtuvien velvollisuuksien rikkomisena. Viime kädessä aggressiivinen käyttäytyminen voi oikeuttaa myös päättämään työsuhteen. Tätä kuvaa mm. työtuomioistuimen ratkaisu TT:2007-52.

Kyseisessä ratkaisussa oli kyse tapauksesta, jossa työntekijän A katsottiin käyttäneen asiatonta kieltä esimiestään B kohtaan muiden työntekijöiden läsnä ollessa sekä lisäksi tuupanneen häntä tämän hartioista. A oli työskennellyt eräässä satamassa näyttömiehen tehtävissä. A:n oman kertomansa mukaan hän oli kimmastunut esimiehensä puuttumisesta omaan työhönsä ja vaarallisen työmenetelmän käyttämisestä. Tämän takia hän kertoi keskeyttäneensä esimiehensä toimet ja käskenyt tätä poistumaan. A:n mukaan hän oli käyttänyt tilanteessa epäasiallista kieltä mutta ei ollut koskenut tähän. Esimies B:n kertoman mukaan tilanteessa oli ollut kyse tavanomaisesta työmenetelmästä. Esimiehen opastaessa kokematonta työntekijää oli A hyökännyt täysin yllättäen paikalle rivouksia huutaen ja työntänyt B:n sivuun tuuppaamalla häntä molemmin käsin olkapäistä. A:n työsopimus oli kyseisen tapauksen vuoksi irtisanottu.

Ratkaisussaan työtuomioistuin piti B:n kertomusta tapahtumista luotettavampana kuin A:n kertomusta. Tätä tuki mm. se, että muiden paikalla olleiden kertomukset vahvistavat A:n olleen toisin kuin B:n varsin kiihtyneessä tilassa, vaikka he eivät olleetkaan nähneet itse tuuppaamista. Työtuomioistuimen mukaan työnantajalla oli siten työsopimuslain mukainen asiallinen ja painava syy B:n työsuhteen päättämiselle.