Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tarjoaja vastaa siitä, että se on jättänyt vaaditut liitteet myös silloin kun tarjous on jätetty sähköisesti

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 3864/2016 ottanut kantaa tarjoajan vastuuseen tarjousta sähköisesti jättäessä sekä hankintayksikön velvollisuuksiin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2013) valossa. Kansallinen hankinta koski lasten toimintaterapiapalveluita. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan tuli jättää tarjous sähköisen portaalin kautta ja näyttää liittämällä mukaan erilaisia selvityksiä, että se täyttää tarjousasiakirjoissa asetetut vaatimukset. Hankintayksikön mukaan tarjoaja ei ollut liittänyt mukaan kaikkia vaadittuja selvityksiä.

Tarjoaja ei ollut oman ilmoituksensa mukaan vastaanottanut vahvistusviestiä sähköpostitse asiakirjojen vastaanottamisesta. Tarjouksen jättämisen jälkeen sähköisen tarjousjärjestelmän sivulle oli kuitenkin tullut viesti ”tarjous jätetty”. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kyseinen ilmoitus täyttää sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 12 §:ssä asetetun vaatimuksen asiakirjan vastaanottamisesta ilmoittamisesta, kun otetaan huomioon se, ettei mainittu lainkohta velvoita viranomaista ilmoittamaan sähköisen asiakirjan kunkin liitteen vastaanottamisesta erikseen. Tarjoaja vastaa itse siitä, että se on jättänyt juuri tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet.

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut markkinaoikeuden ratkaisua. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös vahvisti jälleen kerran tarjoajan vastuun tarjousta jättäessä.