Komissiolta täytäntöönpanoasetus vakiolomakkeiden käytöstä julkisissa hankinnoissa

Marraskuun 11. päivänä EU:n komissio antoi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1986, jolla vahvistettiin EU-hankinnoissa käytettäväksi tulevat vakiolomakkeet ja samalla kumottiin vanha komission antama täytäntöönpanoasetus vakiolomakkeista. Tällä uudella asetuksella mukautetaan vanhoja hankinnoissa käytössä olleita vakiolomakkeita ja otetaan käyttöön täysin uusia vakiolomakkeita. Uuden täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti vahvistettiin seuraavat julkisissa hankinnoissa käytettävät vakiolomakkeet. Nämä kaikki vakiolomakkeet löytyvät komission täytäntöönpanoasetuksen liitteistä.

 • ennakkotietoilmoitus
 • hankintailmoitus
 • ilmoitus tehdystä sopimuksesta
 • ohjeellinen kausi-ilmoitus – erityisalat
 • kelpuuttamisjärjestelmä – erityisalat
 • hankintailmoitus – erityisalat
 • ilmoitus tehdystä sopimuksesta – erityisalat
 • kelpuuttamisjärjestelmä – erityisalat
 • hankkijaprofiilia koskeva ilmoitus
 • suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus
 • suunnittelukilpailun tulokset
 • oikaisu
 • vapaaehtoista ex ante-avoimuutta koskeva ilmoitus
 • ennakkoilmoitus, hankintailmoitus, ilmoitus tehdystä sopimuksesta ja alihankintailmoitus – puolustus ja turvallisuus
 • muutosilmoitus
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – julkiset hankinnat
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – erityisalat
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – käyttöoikeussopimukset
 • Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus ja jälki-ilmoitus