KKV:lta ensimmäinen ratkaisu laittomiin suorahankintoihin

Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisi huhtikuun lopulla ensimmäisen ratkaisun laittomiin suorahankintoihin liittyen. Hankintalain uudistuksen yhteydessä KKV:lle tuli vuoden alusta tehtäväksi valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista.

Asiassa oli kyse etälääketieteellisten vastuupalveluiden kilpailutuksesta. Hankintailmoituksessa esitettiin muun muassa laatupisteiden osalta seuraavaa: ”Asiantuntemus ja kokemus etälääketieteellisten vastuulääkäripalveluiden tuottamisesta” osalta täydet laatupisteet (40 pistettä) saa tarjouspyynnössä asetettujen kriteerien täyttyessä. Jos yksikin asetetuista laatukriteereistä jää täyttymättä, tarjoajan laatupisteet asiantuntemuksen ja kokemuksen osalta jäävät 0 pisteeseen.

Laatukriteerit määräytyivät asiantuntemuksen ja kokemuksen mukaan seuraavasti: ”Etälääkäritoiminnasta vastaava nimetty lääkäri: Erikoislääkärin pätevyys geriatriaan ja työkokemus vähintään 15 vuotta sekä kokemusta palvelukuvauksessa kuvatun kaltaisista etälääketieteellisistä vastuulääkäripalveluista vähintään viiden vuoden ajalta sekä kokemus etälääkäripalvelutoiminnan johtamisesta (palvelukuvauksessa kuvatun kaltaisesta etälääketieteellisestä palvelusta).”

KKV:lle tehdyn toimenpidepyynnön mukaan tarjouspyynnössä kuvattuja etälääketieteellisiä palveluja on ylipäätään tarjottu Suomessa vain joitakin vuosia. Toimenpidepyynnön mukaan hankintayksikön tarjouspyynnössä vastuulääkäriltä edellytetyn viiden vuoden kokemuksen palvelukuvauksen mukaisista etälääketieteellisistä palveluista täyttää Suomessa vain yksi yritys.

KKV katsoi, ettei hankintayksikkö ollut sille tehdyn selvityspyynnön perusteella vastauksessaan konkretisoinut niitä riskejä, joita kilpailutettavan palvelun laadulle olisi aiheutunut esimerkiksi siitä, että tarjousvertailussa toimittajien laatupisteet asiantuntemuksen ja kokemuksen osalta olisi jyvitetty kriteerien välillä, ”kaikki tai ei mitään” -periaatteen sijasta. KKV:n mukaan etälääketieteellisten vastuulääkäripalveluiden kilpailutus ja vertailuperusteiden asettaminen olisi tullut toteuttaa tavalla, joka mahdollistaa aidon kilpailutilanteen syntymisen eri terveyspalvelutoimijoiden välille.