KKO: tukipaketin epääminen ei syrjinyt työntekijää

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO:2014:47 käsiteltiin yhdenvertaisuuslain erilaisen kohtelun oikeuttamisperustetta suhteessa työsopimuslain syrjintäkieltoon ja tasapuolisen kohtelun vaatimukseen. Yhtiö oli päättänyt myöntää taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanomilleen työntekijöille rahallisen tukipaketin. Tukipaketin mukaan yhtiö sitoutui maksamaan työllistämistä tai toimeentuloa edistävää tukea henkilöille, jotka eivät olleet työllistyneet toisen yrityksen palvelukseen, omaan yritykseen tai jotka eivät olleet siirtyneet tai siirtymässä eläkejärjestelyjen piiriin yhtiön 12 kuukauden työntarjoamisvelvollisuuden päätyttyä. P, joka oli oikeutettu ansiosidonnaisen päivärahan lisäpäiviin 65 vuoden ikään saakka, ei ollut saanut tukea.

Työnantajan mukaan tuki oli tarkoitettu vain kaikkein heikoimpaan asemaan joutuville irtisanotuille työntekijöille ja tuen kohdentaminen heille oli toteuttanut irtisanottujen tosiasiallista yhdenvertaisuutta. KKO katsoi työnantajan asettaneen P:n tuen saamisen ehtojen kannalta hänen ikänsä perusteella muita epäsuotuisampaan asemaan, mutta tälle menettelylle oli yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu oikeutettu tavoite. Työnantaja ei siten ollut menetellyt työsopimuslain syrjintäkiellon vastaisesti, eikä P sen vuoksi ollut oikeutettu vahingonkorvaukseen tuen epäämisen perusteella.