KKO: Ostajat luopuivat sitovasti oikeudestaan vaatia korvausta

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO:2014:70 oli kyse sopimuksen tulkinnasta tilanteessa, jossa pariskunta oli ostanut 455.000 eurolla toiselta pariskunnalta kiinteistön, jossa havaittiin virheitä pian kaupan jälkeen. Kolme kuukautta kaupanteon jälkeen osapuolet olivat tehneet sopimuksen näiden rakennusvirheiden korvaamisesta. Sopimus oli otsikoitu sanoin ”Rakennusvirheen sopiminen”. Sopimuksessa oli sovittu, että ostaja vastaa korjaustöiden suorittamisesta ja kaikista tarvittavista materiaaleista omalla kustannuksellaan. Myyjän tuli maksaa ostajalle virheistä kertakaikkisena korvauksena 15.000 euroa. Samalla oli sovittu, että korvauksen suorittamisen jälkeen osapuolilla ei ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan kiinteistön kaupan osalta.

Ostajat vaativat kanteessaan noin kaksi vuotta kiinteistön kaupan jälkeen ilmenneiden uusien salaisten virheiden perusteella hinnanalennusta. Myyjät kiistivät kanteen vedoten osapuolten väliseen sopimukseen. KKO katsoi, että sopimuksen otsikointi ja virheiden yksilöinti sopimuksessa sinänsä tukivat ostajien tulkintaa. Sopimuksessa oli kuitenkin nimenomaisesti sovittu paitsi sopimuksessa yksilöityjen virheiden korjaamisvastuusta ja suoritettavasta kertakaikkisesta korvauksesta, samalla myös siitä, että korvauksen suorittamisen jälkeen osapuolilla ei ole mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan mainitun kiinteistökaupan osalta. KKO katsoi, että ostajat olivat näin sitovasti luopuneet oikeudestaan vaatia kanteella korvausta kiinteistössä ilmenneiden uusien virheiden perusteella.