KKO ei ottanut ratkaistavakseen työaikajärjestelmän muutoksen laillisuutta

Korkeimmassa oikeudessa oli lähes kaksi ja puoli vuotta tutkittavana kaksi Vaasan hovioikeuden tuomiota, joissa kummassakin oli kyse siitä, että kunnat olivat muuttaneet työntekijöiden työajan jaksotyöajasta yleistyöaikaan ilman työntekijöiden suostumusta (Vaasan HO 8.7.2013 S 11/466 ja 30.12.2013 S 12/946).

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n mukaan kumpaankin tapaukseen haettiin valituslupaa KKO:lta sillä perusteella, että oli olemassa kaksi erilaista hovioikeuden ratkaisua samantyyppisestä riita-asiasta. KKO päätti 22.1.2016, ettei kummassakaan asiassa myönnetä valituslupaa.

JHL:n mukaan kaupunki A muutti 11.5.2009 eräiden työntekijöiden työajan yleistyöajaksi, vaikka työntekijät olivat työskennelleet jaksotyössä yli 20 vuotta. Heidän työsopimuksissaan ei ollut mainintaa jaksotyöstä. Kaupunki B oli puolestaan muuttanut 1.9.2009 alkaen eräät työntekijät muodollisesta jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Tässä tapauksessa muodollisesta jaksotyöajasta oli maininta työntekijöiden työsopimuksissa.

Työajan muutoksen taustalla ei ollut mitään työnantajan toimintoihin liittyviä muutoksia. JHL:n mukaan syynä jaksotyöajasta yleistyöaikaan siirtymiseen oli ruokatauon uudelleenjärjestely. Jaksotyössä työntekijät ovat kunnallisen työehtosopimuksen mukaan oikeutettuja ruokailemaan työaikana. Sen sijaan yleistyöajassa työntekijöillä on puolen tunnin työaikaan kuulumaton ruokatauko. Työaikajärjestelmän muutoksen seurauksena työntekijöiden työhönsidonnaisuus kasvoi kaksi ja puoli tuntia viikossa ruokatauon takia.

Kummassakin tapauksessa työntekijät vaativat tuomioistuinta vahvistamaan, että työnantaja oli menetellyt työntekijöiden työsopimusten vastaisesti muuttaessaan yksipuolisesti työntekijöiden työaikajärjestelmää. Kaupunki A:n työntekijöiden tapauksessa, jossa jaksotyö oli perustunut vakiintuneeseen käytäntöön, sekä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus että Vaasan hovioikeus katsoivat, että työnantajalla oli oikeus työajan yksipuoliseen muuttamiseen. Toisessa jutussa, jossa jaksotyöajasta oli merkintä työntekijöiden työsopimuksissa, sekä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus että Vaasan hovioikeus sen sijaan katsoivat, että Alajärven kaupunki oli menetellyt vastoin työsopimuksen ehtoja muuttaessaan työntekijän työaikajärjestelmää.

Kumpaankin tapaukseen haettiin valituslupaa KKO:lta erityisesti sillä perusteella, että samankaltaisesta asiasta oli olemassa kaksi erilaista hovioikeuden ratkaisua. KKO kuitenkin päätti, ettei kummassakaan asiassa myönnetä valituslupaa eli KKO ei ottanut näitä työajan muutoksen laillisuutta koskevia asioita ratkaistavakseen. KKO ei perustellut valitusluvan epäämistä.

Tämän vuoksi JHL:n mukaan jää arvailujen varaan, miksi KKO ei ottanut ratkaistavakseen näin periaatteellista työaikakysymystä ja onko KKO tarkoittanut, että vakiintunutta käytäntöä koskeva sopimusoikeudellinen periaate ei ole enää voimassa olevaa oikeutta.

Lähde: Edilex Uutiset 27.1.2016 / JHL 26.1.2016