KHO:2015:108 - Kunta oli velvollinen korvaamaan sokean avustajasta aiheutuneet ylityökorvaukset sekä matka- ja majoituskustannukset

Korkeimman hallinto-oikeuden asiassa KHO:2015:108 oli ratkaistavana kysymys kunnan velvollisuudesta korvata vaikeavammaisen henkilön avustajan ylityö- sekä matka- ja majoituskustannuksia. Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaista apua esimerkiksi työtä varten. Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset työnantajan maksettavaksi kuuluvine lakisääteisine maksuineen ja korvauksineen sekä muut kohtuulliset avustajasta aiheutuvat välttämättömät kulut.

A oli täysin sokea ja hän oli toiminut käsityötuotteiden valmistajana ja myyjänä omassa yrityksessään. Hän oli myynyt harjoja markkinoilla ja kaupoissa ympäri Suomea. A:lle oli myönnetty henkilökohtaista apua yritystoimintaan ja A toimi avustajansa työnantajana. Yksilöjaosto ja hallinto-oikeus katsoivat, että A:lle ei tullut korvata avustajan ylitöistä aiheutuvia kustannuksia eikä avustajan matka- ja majoituskustannuksia.

KHO:n mukaan A:lle oli korvattava sekä avustajan ylityökorvauksista johtuvia kustannuksia että matka- ja majoituskustannuksia. Yksilöjaosto on voinut edellyttää, että A pyrkii välttämään ylityökorvauksilla korvattavaa ylityötä ja käyttää sen sijaan hyväksi työajan tasoitusjaksoja. Asiassa on kuitenkin ilmeistä, ettei ylityökorvauksiin johtavaa kasautumista ole ollut aina mahdollista välttää ja näin ollen avustajalle ylitöistä maksettavat korvaukset tuli korvata. KHO:n mukaan välttämättöminä kuluina on pidettävä avustajan matkalipuista johtuvia kustannuksia sekä majoituskustannuksia silloin kun A:n työ edellyttää hänen ja avustajan liikkuvan ja majoittuvan tavoilla, joista aiheutuu kustannuksia. A:n työhön tavanomaisesti kuuluvista markkina- ja messumatkoista johtuvat avustajan tavanomaiset matka- ja majoituskustannukset tuli korvata A:lle.