KHO:2015:10

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO:2015:10 käsiteltiin BeautyChannel tavaramerkin sekoitettavuutta laajalti tunnettuun CHANEL tavaramerkkiin. KHO:n mukaan tavaramerkit eivät olleet tavarayhteydestä huolimatta sekoitettavissa. Tavaramerkit poikkesivat toisistaan visuaalisesti, foneettisesti ja merkityssisällöltään niin selvästi, ettei asianomainen suomalainen kohderyhmä CHANEL-merkin laajasta tunnettuudesta huolimatta olisi olettanut, että tavaramerkeillä markkinoitavat tuotteet olisivat olleet peräisin samalta valmistajalta tai keskenään etuyhteydessä olevilta yrityksiltä.

Merkkien erojen perusteella ei ollut todennäköistä, että BeautyChannel-tavaramerkin käyttö olisi aiheuttanut vakavaa vaaraa kummankaan tavaramerkin kohderyhmän taloudellisen käyttäytymisen muuttumisesta ja sitä kautta haittaa CHANEL-tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Vastaavasti ei ollut todennäköistä, että CHANEL-tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet olisivat siirtyneet BeautyChannel-tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin siten, että laajalti tunnettua CHANEL-tavaramerkkiä olisi käytetty selvästi hyväksi. BeautyChannel-tavaramerkin rekisteröinnille ei ollut estettä.