KHO: Yrityksellä oli asianosaisasema, vaikka se ei jättänyt tarjousta tarjouskilpailuun

Hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi asianosainen. Asia saatetaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella. Asianosaisella tarkoitetaan sellaista tahoa, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn. Vakiintunut käsitys asianosaisesta on alalla toimiva yrittäjä, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada tarjouksensa hyväksytyksi virheettömässä hankintamenettelyssä. Yleisesti ottaen asianosaisasema syntyy jättämällä tarjous tarjouskilpailuun. Joskus tilanne saattaa kuitenkin olla sellainen, että tarjouksen jättäminen ei ole ollut mahdollista. Tällöin asianosaisasema voi olla olemassa, jos voidaan osoittaa, että yrittäjä on ainakin pyrkinyt osallistumaan tarjouskilpailuun.

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tapauksessa 2014:129 oli kyse yrityksen asianosaisasemasta, kun se ei ollut jättänyt tarjousta tarjouskilpailuun, josta se oli tehnyt tarjousaikana valituksen markkinaoikeudelle tarjouspyynnön syrjivyyden vuoksi.

Yritys oli vaatinut kaupunkia korjaamaan syrjivän tarjouspyyntönsä katuvalaistuksen saneerauksesta hankintasäännösten mukaiseksi. Kaupunki ei ollut korjannut tarjouspyyntöään edellytetyllä tavalla ja yritys valitti asiasta markkinaoikeuteen ja vaati hankintamenettelyn keskeytettäväksi sekä kaupungin korjaamaan virheellisen tarjouspyyntönsä.

Markkinaoikeus katsoi, että yrityksellä ei ollut asiassa asianosaisasemaa ja jätti valituksen tutkimatta, kun yritys ei ollut osallistunut tarjouskilpailuun jättämällä tarjousta.

KHO katsoi yrityksellä olleen asianosaisaseman. Yritys ei ollut vapaaehtoisesti jättäytynyt tarjouskilpailusta pois, vaan oli heti sen alettua pyrkinyt siihen, että olisi pystynyt jättämään tarjouksen tarjouskilpailuun. Tarjouspyynnön syrjivä rakenne ja puutteellisuus eivät mahdollistaneet tarjouksen antamista. Yhtiö oli kuitenkin osoittanut riittävällä tavalla pyrkimyksensä osallistua tarjouskilpailuun reagoimalla tarjouspyynnön virheellisyyteen.

KHO tutki valituksen ja kumosi markkinaoikeuden päätöksen sekä palautti asian markkinaoikeuden uudelleen käsiteltäväksi. Kaupungin hankintapäätöstä ei oltu pantu täytäntöön, joten KHO kielsi kaupungin hankintapäätöksen täytäntöönpanon, kunnes asia on ratkaistu markkinaoikeudesta tai markkinaoikeus toisin määrää.