KHO hylkäsi markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan hakemuksen

Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös 2603/3/15 koski hakemusta markkinaoikeuden päätöksen 485/15 täytäntöönpanon kieltämiseksi. Kyseessä oli puitejärjestelynä toteutettu toimeentulotukiasiakkaiden muuttopalveluiden hankinta. Hankintayksikkö oli valinnut puitejärjestelyyn kolme toimittajaa. Puitejärjestelyn ulkopuolelle jäänyt toimija valitti hankintayksikön päätöksestä markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus katsoi, että puitejärjestelyssä ensimmäiseksi sopimustoimittajaksi valitun tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Markkinaoikeus totesi ratkaisussaan, että mikäli hankintayksikkö tulisi toteuttamaan muuttopalveluiden hankinnan kyseisen tarjouskilpailun perusteella, tulee tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus arvioida uudelleen, tarjoukset tulee vertailla uudelleen ja asiasta on tehtävä uusi hankintapäätös.

Ensimmäiseksi sopimustoimittajaksi valittu toimija valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaati muun ohella, että markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpano kielletään, kunnes KHO on ratkaissut asian. Täytäntöönpanokieltovaatimusta perusteltiin sillä, että mikäli MAO:n valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanoa ei kielletä, yhtiön tarjous suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Tälläin yhtiö menettäisi hankintasopimuksen, vaikka sen valitus mahdollisesti menestyisikin.

Hankintalain 106 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. KHO totesi, että asiassa ei ole perustetta kieltää MAO:n päätöksen täytäntöönpanoa ja hylkäsi hakemuksen. Näin ollen hankintayksikön on KHO:lle tehdystä valituksesta huolimatta ryhdyttävä markkinaoikeuden päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin.