Katri Nousiainen ja Marita Tapola luennoivat työoikeudesta FCG:n SOTE-esimiespäivillä 20.5.2015

Toimitko esimiehenä SOTE-alalla? Tule mukaan FCG:n järjestämään esimieskoulutukseen, jossa Katri Nousiainen ja Marita Tapola luennoivat käytännönläheisesti työoikeudesta. Molemmilla luennoitsijoilla on monipuolinen käytännön kokemus työoikeudellisesta riidanratkaisusta. Voit ilmoittautua koulutukseen oheisen linkin kautta

https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?mid=444&tabid=88&ctl=etapahtuma_ilmoittautuminen4_omattiedot&extra=&skinsrc=%5Bl%5Dskins/fcg_etapahtuma/ilmoittautuminen_varaani

 

Keskiviikko 20.5.

Päivien puheenjohtajana koulutuspäällikkö, proviisori Virpi Sundqvist, FCG Koulutus Oy

9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.15 Puheenjohtajan puheenvuoro ja koulutuksen tavoitteet

9.30 Työntekijän lojaliteettivelvollisuus ja työnantajan työnjohto-oikeus

• yhteiset pelisäännöt esimiehen oikeusturvan takeena
• puutteellinen työsuoritus, epäasiallinen käytös, sairauspoissaolot

asianajaja, KTM Marita Tapola, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

12.00 Lounas

13.00 Työntekijän yhdenvertaisuus ja yksityisyyden suoja

• työpaikkakiusaaminen ja siihen puuttuminen

lakimies Katri Nousiainen, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

14.00 Kahvitauko

14.30 Työsuhteen päättäminen

asianajaja, KTM Marita Tapola, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
lakimies Katri Nousiainen, Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy

16.00 Koulutuspäivä päättyy