Julkisten Hankintojen ABC

Julkisten tarjouskilpailuiden läpivienti saattaa usein tuntua haastavalta ja paljon aikaa vievältä niin hankintayksikön kuin tarjouskilpailuun osallistuvan yrityksenkin kannalta. Julkisia hankintoja sääntelevä hankintalaki ei suinkaan aina anna suoria vastauksia käytännössä syntyviin kysymyksiin, vaan lain säännöksiä on tulkittava myös oikeuskäytännön valossa. Hankintaprosessin keskeisten periaatteiden ja sääntöjen tunteminen tehostaa ja helpottaa kilpailutusprosessin toteuttamista. Hankintalainsäädännön tunteminen helpottaa huomattavasti myös julkiselle sektorille tarjoavien yritysten tarjousten laatimista. Aikaa ja kustannuksia vieviltä valitusprosesseilta säästytään, kun sekä tilaaja että tarjoaja tuntevat hankintasäännökset ja toimivat sen mukaisesti.

 

Käytännönläheisessä koulutustilaisuudessamme opit välttämään hankintamenettelyn yleisimmät sudenkuopat sekä laatimaan tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen. Koulutus antaa kaikille hankintojen parissa työskenteleville sekä tarjouskilpailuihin osallistuville yrityksille eväät onnistuneisiin hankintoihin. Käymme läpi runsaasti tuoreinta oikeuskäytäntöä, joka auttaa havainnollistamaan hankintalain käytännön soveltamista.

 

Onko sinulla erityiskysymyksiä koulutusaiheesta? Koulutuksissamme korostuu asiakaslähtöisyys – kerro ilmoittautumisen yhteydessä, mitä asioita haluat koulutuksessa erityisesti käsiteltävän, otamme toiveesi huomioon!

 

Alkuvuodesta 2015 järjestämme koulutuksen kolmella eri paikkakunnalla. Ilmoittaudu mukaan tapahtuman omilta sivuilta!

17.2. Kuopio

24.2. Rovaniemi

5.3. Helsinki